Palvelut

Yritykseni tarjoamat palvelut ovat yksilöterapia, konsultaatio sekä puheterapeuttiset tutkimukset. Yritykselläni on sopimukset KELAN sekä Seinäjoen kaupungin kanssa. Lisäksi asiakkaita tulee lähikuntien sekä vakuutusyhtiöiden maksusitoomuksilla. Asiakkaaksi voi tulla myös itsemaksavana.

Asiakkaat ovat pääasiassa vaikeasti kielihäiriöisiä aikuisi, nuoria tai lapsia, jotka tarvitsevat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC). Puheen, kielen ja kommunikoinnin pulmien taustalla saattaa olla kielellinen erityisvaikeus, autismi, kehitysvamma, afasia, MS ja muut neurologiset sairaudet. Asiakkaina on lisäksi erilaista artikulaatio-ongelmista kärsiviä ala- tai yläkouluikäisiä nuoria. 

Erityisesti olen perehtynyt vaihtoehtoisten kuvakommunikointimentelmien kuten kommunikointikansioiden sekä kommunikointilaitteiden ja -ohjelmien käyttöön vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Lähiympäristön ja -henkilöiden ohjaus on tärkeää, niinpä terapian toteuttaminen myös kotona, koulussa tms. on mahdollista. Omaisten tai muiden lähihenkilöiden osallistuminen terapiatilanteisiin on erittäin suotavaa.

Laadun ylläpitämiseksi ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä työnohjaukseen osallistuminen on säännöllistä. Myös ajanmukaisen välineistön ja terapiamateriaalin hankkiminen kuuluu yrityksen toimenkuvaan. Terapioiden toteuttaminen tapahtuu suomen kielellä.